S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Veškeré zboží (99%) je skladem. Doprodané položky a velikosti doplňujeme každý nebo každý druhý týden

Díky vlastním zásobám na skladě objednávky odesíláme obratem (většinou druhý den)

Naprostá většina námi prodávaného textilního zboží je evropského původu z EU (cca 95%)

Klesající cena dopravy podle velikosti objednávky

Doprava ZDARMA od 2500,- CZK

NOVINKY

arr3Vítáme Vás v našem novém kabátku!...

AKCE "NEJ"

cena 75,00 Kč (3,17 EUR)
skladem
akce

zateplené legíny pro chladnější období z veluru

CW1-cer

běžná cena 329,00 Kč (13,90 EUR)
cena 229,00 Kč (9,68 EUR)
skladem
novinka
akce

zateplené legíny pro chladnější období z veluru

PW1-cer

běžná cena 329,00 Kč (13,90 EUR)
cena 229,00 Kč (9,68 EUR)
skladem
novinka
akce


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu FIDex.cz (Ič 10629327) (dále též jen „VOP“) platné od 20.8. 2020

uzavřené v souladu se Zákonem č. 89/2012  Sb., Nový občanský zákoník v platném znění

 

1.    Vymezení pojmů

1.1. Bezhotovostní převod je úhrada Kupní ceny na účet uvedený na příslušné faktuře vystavené Prodávajícím.

1.2. Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace provozovaná Prodávajícím na Internetové doméně www.fidex.cz, pomocí které Prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji koncovým kupujícím eventuelně jiným odběratelským subjektům.

1.3. Kupní cena je cena zboží uvedená v e-shopu, v potvrzené objednávce a přiloženém Daňovém dokladu, který je nedílnou součástí každé zásilky a je současně i kupní smlouvou.

1.4. Podmínky e-shopu je souhrn podmínek, které regulují prodej Zboží prostřednictvím e-shopu, v aktuálním znění uveřejněné na internetové doméně www.fidex.cz.

1.5. Prodávající je fyzická podnikající osoba Ing. Karel Fiedler se sídlem Hrádek 207, 739 97 Hrádek, IČ: 10629327, DIČ: CZ6112311326. 

1.6. Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění Vad (v kvalitě nebo kvantitě) Zboží doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy

1.7. Služba e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího.

1.8. Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro Kupujícího a Prodávajícího.

1.10. Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a poskytuje Prodávajícímu při své registraci do e-shopu.

1.11. Vada je nesoulad Zboží (v kvalitě nebo kvantitě) doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo vystavené objednávky a potvrzené Prodávajícím oproti specifikaci Zboží v těchto dokumentech uvedeného. Vady se dále rozlišují na zjevné a skryté.

1.12. Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a Zboží, na které se uplatněná reklamace vztahuje, Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí, pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit 

1.13. Záznam o reklamaci je dokument, který poskytne Kupující Prodávajícímu, informující o rozporu (v kvalitě a nebo kvantitě) Zboží doručeného na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zbožím, které je předmětem Kupní smlouvy a je v ní specifikováno.

1.14. Zboží jsou výrobky, které Prodávající nabízí prostřednictvím svého Internetového obchodu ke koupi.

2.  Úvodní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a prodeji Zboží prostřednictvím dálkové komunikace -  e-shopu, emailů. Vztahy neupravené VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.  Občanským zákoníkem v platném znění. 

2.2. E-shop umožňuje nákup Zboží dle aktuální nabídky Zboží uvedené na stránkách e-shopu všem Kupujícím.
 

3.    Kupní smlouva

3.1.  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem (i) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu nebo doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu na jeho emailovou adresu; nebo potvrzením Objednávky Kupujícího Prodávajícím během telefonní komunikace (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno Prodávajícím činit telefonické Objednávky. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je Kupující vázán VOP.

3.2.  Kupující byl na skutečnost vázanosti VOP a Reklamačním řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.

3.3.  Kupní smlouva a jako její součást VOP jsou uzavírány dle českého práva, pokud není v rozporu s právem státu Kupujícího a v jazyce dle země Kupujícího nebo v domluvené jazykové mutaci. Kupní smlouva je Prodávajícím archivována pouze elektronicky a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na e-shop(u). Kupující má možnost před vlastním odesláním Objednávky si tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách e-shopu.
 


4.    Pravidla a podmínky služby e-shop

4.1. Služba e-shop je provozována v souladu s příslušnými Podmínkami e-shopu v aktuálním znění uveřejněnými na internetové doméně www.fidex.cz a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4.2. Kupující zadává Objednávku na stránkách e-shopu prostřednictvím sítě Internet.

4.3. V případě, že potenciální Kupující nesplní Podmínky e-shopu pro objednání Zboží prostřednictvím e-shopu, Objednávka je automaticky vyřazena a Prodávající na ni nereflektuje a není povinen o této skutečnosti informovat potenciálního Kupujícího zadávajícího Objednávku.

4.4. Po přijetí Objednávky do e-shopu po jejím odeslání obdrží Kupující formou elektronické komunikace automaticky vygenerované potvrzení Objednávky. K přijetí Objednávky a tedy i uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází při dalším manuálně zadaném potvrzení objednávky Kupujícím (u dobírkových objednávek) nebo zasláním podkladů k platbě prodávajícím Kupujícímu (při zvolené úhradě na účet předem). Do obdržení potvrzení Objednávky Prodávajícím se Objednávka považuje za návrh k uzavření Kupní smlouvy.

4.5. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedoručení potvrzujících zpráv nebo problémů s doručením zásilky v případech, kdy Kupující uvede svou mailovou adresu s chybou. Stejné platí i rpo storno objednávky Prodávajícím ze stejného důvodu.

4.6. Nepodaří-li se Objednávku Kupujícího potvrdit způsobem dle článků 4.4. a 4.5. výše, může být Objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen informovat Kupujícího zadávajícího Objednávku. 

5.    Doručování zboží a vrácení zboží v zákonné lhůtě

5.1.  Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době obvyklé pro uzvoleného dopravce.

5.2.  Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na Internetové doméně www.fidex.cz.

5.4.  Zbož je Kupujícímu zpravidla doručováno druhý pracovní den následující po uzavření Kupní smlouvy, či potvrzení objednávky nebo obvykle druhý pracovní den následující po vyskladnění Zboží, které v době uzavření Kupní smlouvy nebylo na skladě Prodávajícího, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně na existující adresy. V důsledku jakékoli změny nebo doplnění Objednávky, která bude potvrzena ze strany Prodávajícího, začíná lhůta dle první věty plynout znova od začátku.   

5.5.  Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 5. 4., a to jednak z důvodu zásahu vyšší moci, dále z důvodu, které Prodávající byť i nepřímo nezavinil a neměl vliv na jejich odvrácení.  Prodávající může odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy, pokud Zboží specifikované Kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. V takovém případě je na dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím zdali Kupujícímu bude dodáno obdobné zboží identické kvalitou, parametry, atd. nebo má-li Kupní smlouva zaniknout s účinky, že si smluvní strany vrátí svá plnění, popřípadě učiní vzájemná vyrovnání z již provedeného plnění. O prodloužení dodací lhůty či potřeby dohody o dodávce podobného zboží zároveň s podmínkami pro uskutečnění dodávky a tím i souhlasu Kupujícího nebo o odstoupení od Kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. 

5.6.  Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba), uskuteční Prodávající pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení Zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení Zboží Kupujícímu je Prodávající oprávněn (i) od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající oprávněn požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s uskladněním či uložením Zboží vznikly. V případech uvedených v předchozí větě se za okamžik doručení Zboží považuje okamžik opětovného pokusu o doručení Zboží.

5.7.  Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou, pokusy o doručení, s odstoupením či uskladněním Zboží, jak je specifikováno v bodě 5. 6. VOP, zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25% z kupní ceny Zboží, nejméně však 250,- Kč bez DPH.

5.8. Kupující je při vyplňování Objednávky povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Kupující odpovědný za škodu způsobenou Prodávajícímu takovýmto svým jednáním.
Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 8. 2. VOP.

5.9. Odstoupení od Kupní smlouvy, anebo storno Objednávky ze strany Kupujícího je možné pouze do doby, než Prodávající přistoupil k expedici Zboží a to i bez udání důvodu. O této skutečnosti je Kupující povinen prodávajícího informovat SMS zprávou a e-mailovou zprávou. Odstoupení od smlouvy je možné a platné pouze před okamžikem předání zboží Prodávajícím Přepravci.

5.10. Kupující má právo na své náklady na vrácení bezvadného zboží a to do 14 dnů  od data uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vrácení bezvadného zboží musí být kupujícím vráceno i veškeré zvýhodnění, které koupí takto vráceného zboží získal, např. různé dárky vztahující se k danému zboží, množstevní slevy, slevy z dopravy, apod. Při tomto druhu vrácení zboží Kupující potvrdí Prodávajícímu, že zboží nemá žádné Vady. V případě, že Prodávající shledá nesoulad mezi potvrzením Kupujícího o bezvadnosti zboží a skutečností, že jemu vrácené zboží doznalo, či utrpělo Vady, má právo Kupující vrátit pouze poměrnou část Kupní ceny poníženou o náklady na uvedení vráceného zboží do původního stavu.

5.11. V případě vrácení části objednaného zboží (tedy časti zásilky) Kupující nemá právo na vrácení dopravného, a to ani v podílové části. V případě vrácení celé kompletní objednávky má Kupující právo na vrácení uhrazené plné uhrazené ceny dopravného a doběrečného.
 

6. Ochrana osobních údajů 

6.1. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).  Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy České republiky a nařízeními EU, zejména GDPR.

6.2. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a plnění práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy ČR a nařízeními EU na úseku ochrany osobních údajů.

6.3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Kupujícího a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo  nahodilému  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,  jakož  i  k  jinému zneužití osobních údajů.

6.4. Prodávající zpracovává osobní údaje v takové podobě, v jaké je získá od Kupujícího, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

6.5. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.6. Kupující bere na vědomí:

6.6.1. Že nákupem zboží u Prodávajícího vzniká Prodávajícímu právo k zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Prodávajícího a třetích subjektů Kupujícímu, a zároveň

6.6.2 Prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 6.6.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 6.6.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

6.6.3. Kupující má právo požádat Prodávajícího, aby z jeho strany k zasílání informací dle bodu 6.6.1. již nedocházelo a to žádostí učiněnou zcela zdarma na  fidex@email.cz.

6.6.4. Ke zpracování osobních údajů Prodávajícím nad rámec ustanovení bodu 6.6.1. je nezbytné, aby Kupující udělil informovaný a svobodný souhlas.
 


7.  Odpovědnost za Vady (reklamace, rozpor s Kupní smlouvou), nárok na náhradu škod

7.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré Vady zboží. Zjevné Vady musí být Kupujícím písemně oznámeny (e-mailem), nejpozději do 14 kalendářních dnů od uskutečnění data zdanitelného plnění. Další způsob řešení reklamace (zde myšleno především případné následné zaslání zboží zpět kupujícímu) je dle pokynů Prodávajícího. Dodání nesprávného počtu ks nebo druhu  Zboží, musí být Prodávajícímu písemně oznámeno do 7 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pozdější reklamace nebudou uznány.

7.2.  Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž nebo srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě.

7.3.  Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení Vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení Záznamu o reklamaci a Zboží, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7.4.  Prodávající nezodpovídá za Vady v případě, kdy:
a)    Kupující o nich před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět (zboží prodávané se slevou s upozorněním na důvod slevy - vadu) 
b)    Kupující Vady sám způsobil, resp. je způsobily osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;
c)    Jedná se o Zboží, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.

7.5.  Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným Zbožím či v souvislosti s dodáním vadného Zboží. 

7.6.  Veškeré fotografie zveřejněné na webu a eshopu www.fidex.cz jsou ilustrační a odlišnost odstínu barvy zobrazovaném na e-shopu nemůže sloužit jako podklad pro reklamaci.

7.8.  Po dobu užívání zboží je nezbytné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání daného zboží, které jsou uvedeny jako informace ke zboží na etiketách zboží, obalu nebo případně v podobě příbalového letáku. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s těmito informacemi a pokyny, resp. se těmito informacemi  a pokyny neřídil.

 
8.    Platební podmínky 

8.1.  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě opakovaných objednávek. Platné ceny pro danou objednávku jsou ceny uvedené na www.fidex.cz, tedy ty, které jsou v automatickém potvrzovacím e-mailu, Který Kupující obdrží obratem po odeslání objednávky.

8.2.  Kupní cena se hradí v hotovosti při doručování dobírkou kurýrem nebo převodem na účet Prodávajícího předem před odesláním objednávky. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí Kupující ve výši platné v okamžiku přijetí Objednávky (je uvedeno v automatickém potvrzovacím mailu objednávky)

8.3.  Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti Prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Pro správnou identifikaci platby bankovním převodem je Kupující povinen uvádět variabilní symbol faktury.

9.    Závěrečná ustanovení

9.1.  Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit externího dopravce z důvodu mimořádných okolností (problémů s doručením zvoleným dopravcem). O této skutečnosti je Prodávají povinen kupujícího informovat a případně zohlednit rozdíl v ceně zaslání.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit formu úhrady při zadání úhrady dobírkou na úhradu na účet předem. 

9.3.  Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání služby e-shop Kupujícímu. 

9.4.  Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazkového vztahu založeného Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou VOP, či v souvislosti s ní, a které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním a dohodou, budou řešeny a rozhodovány s konečnou platností českými  soudy dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

9.5.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 20. 8. 2020. Okamžikem účinnosti nového znění VOP pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.
 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NjExMTJlM